Kōlea lau nui

Kōlea lau nui – Myrsine lessertiana

Location:  Kῑpukapuaulu, Hawai‘i Volcanoes National Park  
Island: Hawaiʻi
Year Nominated: 2017
Nominated by: Karl Magnacca
Height: 59
 feet
Circumference: 66 inches
Crown Spread22 feet
Total Points: 131
Current Ranking: National Champion

 View another Hawai‘i Big Tree Champion:

Aalii || Hau || Kāwaʻu || Koa || Kokiʻo Keʻokeʻo || Kōlea lau nui || Lama ||        Lonomea || Māmane || Mānele || Maʻo hau hele || Nenelau || Niu || ‘Ōhi‘a ai ||        ‘Ōhi‘a ha || Olopua || Pāpala kēpau || Wiliwili