Mānele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mānele (Soapberry Wingleaf) – Sapindus saponaria 

Location: Hawaiʻi Volcanoes National Park
Island: Hawaiʻi
Year Nominated: 2017

Nominated by: Karl Magnacca
Height: 71 feet

Circumference: 160.5 inches
Crown Spread: 68 feet
Total Points: 249
Current Ranking: National Champion

View another Hawai‘i Big Tree Champion:

Aalii || Hau || Kāwaʻu || Koa || Kokiʻo Keʻokeʻo || Kōlea lau nui || Lama ||        Lonomea || Māmane || Mānele || Maʻo hau hele || Nenelau || Niu || ‘Ōhi‘a ai ||        ‘Ōhi‘a ha || Olopua || Pāpala kēpau || Wiliwili