Nenelau

Nenelau (Hawaiian sumac) – Rhus sandwicensis

Location: Kaumana
Island: Hawaiʻi
Nominated by: Karl Magnacca 
Year Nominated: 2017
Height: 19 feet
Circumference: 20 inches
Crown Spread: 26 feet
Total Points: 46
Current Ranking: National Champion

View another Hawai‘i Big Tree Champion:

Aalii || Hau || Kāwaʻu || Koa || Kokiʻo Keʻokeʻo || Kōlea lau nui || Lama ||        Lonomea || Māmane || Mānele || Maʻo hau hele || Nenelau || Niu || ‘Ōhi‘a ai ||        ‘Ōhi‘a ha || Olopua || Pāpala kēpau || Wiliwili