Pāpala kēpau

 

Pāpala kēpau – Pisonia brunoniana

Location: Hawai‘i Volcanoes National Park
Island: Hawaiʻi
Year Nominated: 2017

Nominated by: Karl Magnacca
Height: 53 ft
Circumference: 130  in
Crown Spread: 32 ft
Total Points: 191
Current Ranking: National Champion

 View another Hawai‘i Big Tree Champion:

Aalii || Hau || Kāwaʻu || Koa || Kokiʻo Keʻokeʻo || Kōlea lau nui || Lama ||        Lonomea || Māmane || Mānele || Maʻo hau hele || Nenelau || Niu || ‘Ōhi‘a ai ||        ‘Ōhi‘a ha || Olopua || Pāpala kēpau || Wiliwili