Fishpond Permits

DLNR has created a streamlined Loko Iʻa Application for loko iʻa repair and restoration as part of Hoʻāla Loko Iʻa program.

The Department has issued the following permits since the program’s inception:

Permit No.Loko IʻaLocationTier
MO-15-01Wehelauʻulu East ʻŌhia and Manawai, Molokaʻi1
OA-15-02KahanaKahana, Koʻolauloa, Oʻahu1
LA-15-03Waiaʻōpae Pālāwai, Lānaʻi 1
MA-3153KōʻieʻieKīhei, Mauistatus report
HA-15-05 Kuʻualiʻi and Kahapapa Waikoloa, South Kohala, Hawaiʻi2
HA-15-06 Kekaha Kai Kekaha Kai State Park, North Kona, Hawaiʻi3
HA-16-01Ka Loko o KīholoNorth Kona, Hawaiʻi2
OA-16-02Moliʻi Hakipuʻu, Koʻolaupoko, Oʻahu2
LA-17-01Waiaʻōpae Pālāwai, Lānaʻi 2
MO-17-02ʻUalapuʻe‘Ualapu‘e, Moloka‘imaintenance
HA-17-03Kīholo Pu‘uwa‘awa‘a, North Kona, Hawai‘i2
KA-18-01ʻAlekoko Hulieʻia, Puna, Kauaʻi3
HA-18-01HaleolonoWaiãkea, South Hilo, Hawai’i1
MO-18-03ʻUalapuʻe‘Ualapu‘e, Moloka‘i1
HA-18-04Waiāhole, Kapaloho, and Wai‘opio Honohonunui, Waiākea, South Hilo, Hawai‘i 1
OA-18-05PāhonuWaimānalo, O‘ahu 1
corr HA-18-237KīʻopeHulihe`e Palace, Norht Kona, Hawai‘icorrespondence
OA-19-01WaikaluaKāneʻohe, Ko`olaupoko, O`ahuTier 1
HA-19-02HonuʻapoKaʻū, Hawai’iTier 1
HA-20-01KaʻalāikiKaʻū, Hawai’iTier 1
MO-21-02ʿOhalahalaKūmini, Kona, MolokaʿiTier 1
HA-21-03KaʿūpūlehuKaʿūpūlehu, North Kona, Hawai‘iTier 2
KA-22-1ʿAlakokoHulieʻia, Puna, KauaʻiTier 3
KA-24-01AlakokoNiumalu, Puna, KauaʿiTier 2

 

Restoration site plans

Waiopai Site Plan

Waia‘ōpae Fishpond, Pālāwai Ahupua‘a, Keōmoku Road, Lāna‘i

Kualii Site Plan

Ku‘uali‘i Pond, ‘Anaeho‘omalu Bay, Waikoloa, South Kohala, Hawai‘i

Kekaha Kai Site Plan

Kekaha Kai Ponds, Kekaha Kai State Park, Manini’ōwali, North Kona, Hawai‘i

Kiholo

Ka Loko o Kīholo, Pu‘uwa‘awa‘a, North Kona, Hawai‘i

Alekoko Fishpond restoration plan, Kaua`i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Useful documents

Regulation of Aquaculture Operations and Product Sale (from Permits and Regulatory Requirements for Aquaculture in Hawaii; prepared for the Aquaculture and Livestock Support Services Program, State Department of Agriculture, by Aquaculture Planning & Advocacy, LLC, September 1, 2011)

U.S. Army Corps of Engineers Decision Document, Nationwide Permit 3 (Feb 13, 2012)

Loko Iʻa: A Manual on Hawaiian Fishpond Restoration and Management (prepared for the College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawaiʻi at Mānoa, by Graydon “Buddy” Keala, with James R. Hollyer and Luisa Castro, 2007)

Hoʻāla Loko Iʻa (Conservation District Use Permit ST-3703, staff report prepared by Michael Cain, June 2014)