Kāwaʻu

Kāwaʻu (Hawaiian Holly) – Ilex anomala

Location: Hawai‘i Volcanoes National Park
Island: Hawaiʻi
Year Nominated: 2017

Nominated by: Karl Magnacca
Height: 50 feet

Circumference: 96 inches
Crown Spread: 21 feet
Total Points: 151
Current Ranking: National Champion

View another Hawai‘i Big Tree Champion:

Aalii || Hau || Kāwaʻu || Koa || Kokiʻo Keʻokeʻo || Kōlea lau nui || Lama ||        Lonomea || Māmane || Mānele || Maʻo hau hele || Nenelau || Niu || ‘Ōhi‘a ai ||        ‘Ōhi‘a ha || Olopua || Pāpala kēpau || Wiliwili