Olopua

olopua1 olopua2

 

 

 

 

 

Olopua (Hawaiian Olive) – Nestegis sandwicensis

Location: Pu‘u Wa‘awa‘a Forest Reserve
Island: Hawaiʻi
Year Nominated: 2013

Nominated by: Elliott Parsons – Pu‘u Wa‘awa‘a Forest Reserve
Height: 32 feet
Tree Circumference: 204.52 inches
Crown Spread: 42.58 feet
Total Points: 247
Current Ranking: National Champion
 

Pu‘u Wa‘awa‘a Forest Reserve covers 35,000 acres of land on the leeward side of Hawaiʻi Island, ranging in elevation from 6,500 feet to sea level at Kiholo Bay.  This ahupuaʻa is managed as a State Forest Reserve in the mauka side and a State Park in the makai lands.  The Nene goose (Hawaiʻi State Bird), hibiscus Ma‘o hau hele (Hawaiʻi State Flower), and many other endemic species call Pu‘u Wa‘awa‘a home.

View another Hawai‘i Big Tree Champion:

Aalii || Hau || Kāwaʻu || Koa || Kokiʻo Keʻokeʻo || Kōlea lau nui || Lama ||        Lonomea || Māmane || Mānele || Maʻo hau hele || Nenelau || Niu || ‘Ōhi‘a ai ||        ‘Ōhi‘a ha || Olopua || Pāpala kēpau || Wiliwili