Wiliwili

Waikoloa_Wiliwili_1Waikoloa_Wiliwili_2

WiliwiliErythrina sandwicensis

Location: Waikoloa Dry Forest
Island: Hawai‘i
Nominated by: Jen Lawson – Waikoloa Dry Forest Initiative
Year Nominated: 2014
Height: 40 feet
Circumference: 186.96 inches
Crown Spread: 43.50 feet
Total Points: 237.84
Current Ranking: National Champion

View another Hawai‘i Big Tree Champion:

Aalii || Hau || Kāwaʻu || Koa || Kokiʻo Keʻokeʻo || Kōlea lau nui || Lama ||        Lonomea || Māmane || Mānele || Maʻo hau hele || Nenelau || Niu || ‘Ōhi‘a ai ||        ‘Ōhi‘a ha || Olopua || Pāpala kēpau || Wiliwili